2015. május 4., hétfő

Móra Ferenc - A világ vándora

Esőre állt az idő.
Siettem haza, hogy meg ne ázzak. Feltartottam tenyeremet az ég felé. Csakugyan belehullott egy nagy esőcsepp.

Somogyi László - Esőben

Hazavittem, s megnéztem a szobámban. A nagy esőcsepp még ott feküdt a tenyeremen.
- Ejnye, nem kívánkozol ki a társaidhoz? Kieresszelek-e közéjük? - kérdeztem az esőcsepptől.
-  Ha hívnak, megyek. Hiába marasztalsz. Ha nem hívnak, maradok, hiába küldesz. - felelte az esőcsepp.
- Mégy ám, ha eresztlek. De ha a markomat összeszorítom, tudom, hogy meg sem tudsz mozdulni.
- Úgy eltűnök, hogy észre sem veszed.
- Kis csöppecske, ne légy olyan elbizakodott! Tudd meg, hogy nagy az ember hatalma!
- Tudom én azt. Láttam én már embert. Egyszer egy vízimolnárnak a malmát elsodorta a megáradt patak. Én is abban a patakban voltam.

Udvardy Béláné - Vízimalom

- Hát hogy kerültél ide olyan messziről?
- Nagy sora van annak.
- Hol, merre vándoroltál, fürge esőcseppecske?
- Bevándoroltam én már az egész világot, a tenger fenekétől fel a csillagokig. Nincs nyugalmam sehol De utamat sem tudja állni senki, semmi.
- Mikor születtél te kis esőcseppecske?
- Sok száz esztendeje annak. A
patak elvitt a folyóba, a folyó a folyamba, a folyam a tengerbe. A tengerből a nap melege felkapott, attól a szél elkapott, havas hegyek tetejére ledobott, onnan a hegyi patak elragadott a völgybe. A völgyből a felhőbe, felhőkből a földre már annyiszor szálltam, hogy annak se szeri, se száma.
- Nagyon öreg lehetsz már, te vízcsöppecske!
- De megfiatalodom minden
percben. Ma vízcsöpp vagyok, holnap pára, holnapután harmat.
- Szegény csöppecske, sokat fáradtál már, pihenj meg itt minálunk.
- Nem lehet, már hívnak. Mennem kell.
- De hát ki hív téged? Ki parancsol neked?
- A nap. 
Akárhonnan felszívhat, s nekem mennem kell, ha akarok, ha nem.


- Ne félj csöppecske! Én megvédelek! Beleteszlek  ebbe a pohárba, a pohárkát leviszem a pincébe, ott ugyan meg nem talál a nap.

A csöppecske nem felelt semmit. A tenyeremre tekintek, hát már eltűnt onnan. A zápor elállt, a nap kisütött, s felszipppantotta a csöppet. A világ vándora ebben a percben már ott lebegett fönt az égen, valamelyik aranyszélű felhőben.


Móra Ferenc. A világ vándora

1. Műfaja - Mesés ismeretközlés
2. Szereplők - Az író és a vízcsöppecske.
3. Téma - A víz körforgása.

2015. április 28., kedd

Ősállatok


Földünk valamikor sok-sok millió 
évvel ezelőtt alakult ki.

Állatok már az ember megjelenése előtt több százmillió évvel is éltek a Földön.Az első élőlények, a parányi

A kékalgák az ősóceánokban jelentek meg.


A trilobiták voltak az elsők, amelyeknek már szemük is volt.Őket a kemény héjjal rendelkező állatok követték.A halak 500 millió évvel ezelőtt fejlődtek ki.A legnagyobb akár 50 méter hosszú is volt.
Főleg növényekkel táplálkoztak és hatalmas csordákban éltek.
Voltak köztük ragadozók is. Ez a T-rex csontváz Chikagoban látható.
Az eddigi legnagyobb T-rex,
Tirannoszaurusz rex, azaz zsarnokgyík csontváza.


Egy triceratops csontváza Shmitsosain Nemzeti Természetrajzi Múzeumából.


Ez meg egy Stegosaurus csontváza szintén a chikagói Field Múzeumból.
65 millió évvel ezelőtt az összes dinoszaurusz kihalt.


A legkorábbi madár talán egy kisebb dinoszauruszból fejlődhetett ki.

Egyes hüllők a levegőt ostromolták.

2014. október 9., csütörtök

A tokaji borvidék

Tokaj hegyalja

Miről híres?


A királyi rendelet részlete

Hány települést emleget az okirat?

 

Az elmúlt ezer év alatt kialakult szőlőművelési hagyományok eredeti formában élnek tovább e vidéken.

Hogyan őrzik e hagyományokat?

Hány településen folyik bortermelés?
Melyek ezek?
 
T.k.j, B.dr.gk.r.szt.r, B.dr.gk.sf.l.d, M.d, M.z.z.m.b.r, R.tk., Sz.g., T.rc.l és T.lly.


A kilenc település egyike.

Melyik?

 

Ki volt ez a király és mit mondott?
"Vinum regum - rex vinorum"
Mit jelent?


A tokaji aszú vagy röviden aszú a Tokaj-hegyaljai borvidéken előállított aszúbor, vagyis aszúsodott szőlő felhasználásával készített desszertbor, borkülönlegesség. A tokaji borok közül a leghíresebb. Évszázados technológia alkalmazásával készül, amelynek alapja az aszúsodott szőlőszemek késői szüretelésére és az ezt követő különleges borkészítési eljárás.
TÖRTÉNETE: A régi feljegyzések szerint az aszúbor készítését Szepsi Laczkó Máté, Lorántffy Zsuzsanna udvari papja, majd később erdőbényei prédikátor találta föl, aki a fejedelemasszony sátoraljaújhelyi Oremus szőlőjének terméséből készítette az első aszúbort, és azzal mint húsvéti borral, lepte meg úrnőjét.[1] E történeti adat hitelességét Kazinczy Ferenc feljegyzése erősíti meg, amelyben Kazinczy Pétert, a fejedelemasszony jószágigazgatóját nevezte meg az említett történelmi adat forrásául.
A tokaji aszú a 18. században(1700-as évek) vált világhírűvé. XIV. Lajos „a borok királya, a királyok bora” elnevezéssel illette.
Nem mindegy milyen körülmények között tartják a bort.

Melyik fát használják hordókészítésre a tokajiak?
 

A kocsánytalan tölgy fája a legalkalmasabb a hordók készítésére.
Mi az, hogy kedvezően befolyásolja az aromáját és a színét?Zempléni tölgy
Mi jellemzi ezt a fát ?

Rákóczi fája Parádon

Tudományosan a Wikipédiáról: http://hu.wikipedia.org/wiki/Tokaj-hegyaljai_borvid%C3%A9k


2014. október 2., csütörtök

Hortobágy

Mielőtt még a Tiszát szabályozták volna, ....

Tarts kiselőadást a
H O R T O B Á G Y R Ó L ! 
A képek és a megkezdett mondatok segítenek!

 
Az alacsonyabb területeket lassanként ......
Így jött létre a ...

A gyepesebb részeken  csendesen ...

Az állatok ...

Gulyások, ...

Csendesen terelgették ...
( Theodore Valerio rézkarca)


Érdekes természeti tünemény a ...
( Mike Sutton fotója)

 

A végtelen síkságon ...

E kőhíd mellett ...

Rengeteg ember megfordult ...
A vásár után este ...

 (Marastoni József)


Megszólalt a ...

 

Nagy szabad tűzhelyeken ...


Hatalmas őslegelők ...
A vidék védelmet nyújt ... Villás szarvú Szürkemarha

Pödrött szarvú rackajuh.BivalyTúzok

A darumadár ki ne maradjon!

Kívánom, hogy egyszer ti is jussatok el ide!
 
 
 
Ugye sikerült az idegenvezetés!
 
G r a t u l á l o k !

Jutalmul egy pár KIRAKÓ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mondatalkotás!
Írásban, vagy szóban alkossatok mondatokat a képekről!
Könyvet használni szabad.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...