2011. október 17., hétfő

Zelk Zoltán - Egy búzaszem története

Meleg, kora nyári délután volt, a búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben.
A búzatábla mélyén lakó fürj- és fogolycsaládok már csomagoltak: tudták, holnap lesz az aratás napja, s ők mehetnek új hazát keresni. Gondterhesen készülődtek: hol találnak ilyen jó otthont, amely így megvédi a kicsinyeiket a vércsék és a puskagolyók ellen?
Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzni kezdtek egymástól és jó szomszédaiktól, a pipacsoktól és a búzavirágoktól.
Ezek voltak a legszomorúbbak, a piros pipacsok és a kék búzavirágok. Harmatkönnyeket sírtak, amikor az öreg fürjek búcsúszavait hallották, s egy búzavirág így szólott:

- Ó, hogy irigyelünk benneteket! Bárcsak nekünk is szárnyunk lenne, és veletek mehetnénk!
Egy öreg fürj vígasztalni kezdte:
-Sose búsulj, bölcsen van ez így. A madarak repülni tudnak, ti meg itt nőttök
és illatoztok a búzatábla közepén.
Alighogy felröppentek az útra kész madarak, már jöttek is az aratók, s nekifogtak a munkának.
Peter Bruegel - Aratók
Estére már csak szúrós tarló maradt a búzaföld helyén, s a hajdani búzakalászok kévébe rakva várták sorsukat: a cséplőgépet, a malmot, a liszteszsákot, és a kenyérsütő kemencét.
 Egyetlenegy búzaszemecske kivételével, amelyik aratás közben elgurult.

Örült is a szabadságnak, mert hallotta hajnalban a fürjek és a virágok beszélgetését, és semmi kedve sem volt ahhoz, hogy lisztté és kenyérré változzék.
Ha már ez a búzaszemek sorsa - gondolta -, akkor ő nem lesz búzaszem, inkább fürjjé változik
 "Csakhogy a fürjek repülni tudnak - gondolta újból -, nekem pedig nincsen szárnyam...Akkor tücsök leszek...- határozta el -, az is itt él a földön, az se tud repülni."
Csakhogy este ciripelni kezdtek a tücskök, ezek a kedves réti cigányok, s a búzaszem szomorúan állapította meg, hogy tücsök sem lehet belőle, mert nem tud ciripelni...
"Akkor mezei egér leszek!"- határozta el, mert látta, hogy a mezei egerek megélnek a tarlón is. Csakhogy a mezei egerek futkosni tudnak, és házat ásni a föld alatt - látta a búzaszem, és szomorúan mondogatta, hogy neki nincs ilyen tudománya.
"Hát mit csinálhatnék?- töprengett egyre szomorúbban.- Legjobb lenne, ha odagurulnék a testvéreimhez, s engem is elvinnének a cséplőgéphez és a malomba."

Így búsongott három nap és három éjjel.Harmadnap aztán hatalmas zápor kerekedett, s a búzaszemecskét beverte a földbe. Milyen nagy volt a csodálkozása, mikor a föld mélyén megszólalt egy göröngy, és azt mondta neki:
- Most már jó helyen vagy. Jövő tavaszra majd kibújsz a földből, nyárra szép búzakalász lesz belőled, és újból learatnak.


A búzaszemecske már nem búsult. A nagy fáradtságtól elaludt, és fürjekről és pipacsokról álmodik jövő tavaszig.Ki írta? -            mesés ismeretközlés
Mi a műfaja? -        búzaszem, fürj, göröngy 
Kik a szereplők? -    Ne akarj más lenni.
Helyszíne? -          Zelk Zoltán
Mire tanít? -         búzaföld v. búzamező v.?

                                     
Tedd sorrendbe!
vet, arat, őröl, süt, dagaszt, kévébe rak, csépel

aratógép, cséplőgép, vetőgép, malom, kemence, dagasztó teknő, péküzlet

szántóvető, arató, pék, molnár, traktoros, sofőr

Alkossatok mondatokat!

szellő, nyári, délután, hajladozva, suhogott, búzatábla...


fürj, fogolycsalád, csomagol, új haza, keresúj otthon, vércse, megvéd, kicsinyek, puskagolyó búzavirág,
búcsúszavak, harmatkönnyek, elköltözik, biztat, neki jó itt ...
szól, öreg fürj, bölcs, van, madár repül, mag kihajt ...de búzaszem akar, tücsök, hegedű, réti, ciripel, szeretne, nem tud


mezei egér, sem, szaladgál, lába, ház épít, nincs tudomány
elgurul, búzaszem, örül, szabadság, nem akarni lenni , liszt, kenyér

göröngy, mond,  búzaszemecske, lesz jövő tavasz újra búza, learat, kicsépel, megőröl, kenyeret süt ...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...